Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 26 Kwiecień 2018 Imieniny: Marii i Marcelego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
21.03.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLVIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 28.02.2018r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica;
6.2. podziału Gminy Świdnica na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
6.3. zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego;
6.6. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;
6.5. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra (Hospicjum);
6.6. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.7. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej

Załączniki

21.03.2018
W dniu dzisiejszym, w Szkole Podstawowej w Świdnicy, nastąpiła uroczysta inauguracja „Strefy relaksu”, która w całości ufundowana została przez Fundację ING Dzieciom. Fundacja realizuje misję wyrównywania szans dzieci i młodzieży we współpracy z wolontariuszami ING i partnerami społecznymi w całej Polsce. Otwarciu kącika odpoczynku dla dzieci towarzyszyło rozdanie nagród w konkursie „Bank przyszłości”, w którym udział wzięły wszystkie klasy SP w Świdnicy. Dzieci starsze wykonały ciekawe makiety banku przyszłości, a młodsze dzieci użyły wycinanek, kredek oraz farb do stworzenia wymyślonego przez siebie banku. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z otwarcia „Strefy relaksu”.
19.03.2018
                                     
19.03.2018
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy współrealizuje na poziomie gminnym Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży w województwie lubuskim. W tym roku zapraszamy uczniów ze świdnickich szkół do wzięcia udziału w Lubuskim Konkursie Recytatorskim – etap gminny, który odbędzie się 26 marca 2018 r. o godz. 9:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy.
Lubuski Konkurs Recytatorski odbywa się w trzech kategoriach wiekowych - kategoria I – uczniowie z klas I-III, kategoria II- uczniowie z klas IV-VI, kategoria III – uczniowie z klas VII i II oraz III klas gimnazjalnych.

Aby wziąć udział w gminnym LKR należy zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić karty zgłoszenia i dostarczyć je do 21 marca 2018 r. do godz. 15:00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne u nauczycieli w świdnickich szkołach.

W każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa wyłoni po 3 laureatów, którzy otrzymają nominację do powiatowego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Przegląd powiatowy odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim.