Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 19 Czerwiec 2018 Imieniny: Gerwazego i Protazego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
22.05.2018
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w projekcie „Świdnicka Kultura”. Jest to przedsięwzięcie artystyczne złożone z wielu mini wydarzeń realizowanych w jednym miejscu i czasie. „Wydarzenie” to każda forma aktywności mająca na celu promocję produktu i wpisująca się w konwencje m.in. taneczne, muzyczne, teatralne (happening, performace), plastyczne (wystawa, plener, pokaz, mobilne muzeum, warsztaty), a także wystawiennicze (wszelkie stoiska promocyjne, z rękodziełem ludowym, potrawami regionalnymi, prezentacje zawodów artystycznych czy stoiska promujące firmy oraz przedsiębiorców prywatnych) itp.

 „Świdnicka kultura” odbędzie się podczas Dni Ziemi Świdnickiej – 16 czerwca 2018 r. w godz. 15:00-19:00. Udział w projekcie jest otwarty. Zapraszamy do współpracy instytucje, stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorców, szkoły, przedszkola, indywidualnych twórców oraz wszystkich pragnących współtworzyć tegoroczne święto naszej gminy.

 Liczymy na Państwa pomysłowość i kreatywność w ukazaniu bogactwa artystycznego i gospodarczego gminy Świdnica. Propozycje współpracy należy składać na formularzach (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie do 30 maja 2018 r. na poniżej podany adres:

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica

e-mail: sekretariat@gokswidnica.pl

z dopiskiem: „Świdnicka kultura”
22.05.2018
Powiatowa Rada Dzialalności Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego ogłosiła nabór wniosków o przyznanie statuetki ,,Lider Trzeciego Sektora Powiatu Zielonogórskiego". Termin sktadania pisemnych wniosków upływa 15 czerwca 2018 roku, zaś laureaci otrzymają statuetki podrczas tegorocznych dożynek wojewódzkich w Babimoście 9 września 2018 roku. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie gminy do składania wniosków.

Załączniki

18.05.2018
Szkolny Klub Szermierczy "Flesz" Świdnica złożył ofertę realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferta jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.
16.05.2018
Każdy sukces naszych wychowanków to wielki powód do dumy, ale niektóre z nich dają nam powód do dumy szczególnej. Uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Saffiyya Shahabi po raz drugi została laureatem konkursu języka angielskiego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Drugi sukces smakuje szczególnie – Saffiyya uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich uczestników – 98,3%. Uzyskała 1 miejsce, dystansując 45 uczniów biorących udział w zawodach wojewódzkich i 414 biorących udział w zawodach na szczeblu rejonowym. Spośród wspomnianej wyżej grupy 45 uczniów– 13 uzyskało tytuł laureata.
 
Sukces Saffiyyi to przede wszystkim zasługa jej zdolności, pracowitości i determinacji. Nie można jednak przy tej okazji nie wspomnieć o pracy jej opiekunki – pani Anity Kucharczyk. Podczas zajęć koła języka angielskiego organizowanego w ramach projektu „Świat Nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego MOF” (komponent świdnicki), którego beneficjentem jest Gmina Świdnica, uczennica i jej opiekunka spędziły wiele godzin, rozwiązując testy na poziomie studentów filologii angielskiej i konwersując niczym rodowite mieszkanki Londynu.
Gratulujemy Saffiyyi ogromnego sukcesu, który jest swoistym ukoronowaniem doskonałych wyników uzyskiwanych podczas egzaminów przez uczniów naszej gminy.
 
                                                                                                 Adam Jaskulski – Wójt Gminy Świdnica,
                                                                                                 Liliana Reimann – Dyrektor Zespołu
                                                                                                 Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
16.05.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  LII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 30 maja 2018r. (środa) o godz. 13.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad LII sesji Rady Gminy Świdnica:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 25.04.2018r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
      6.1.zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Świdnica”;
      6.2.regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica;
      6.3.przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
      6.4.zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze;
      6.5.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
      6.6.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy;
      6.7.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2017r;
      6.8.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
17.05.2018

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Zielona Góra

w dniach: 2018-05-23,

w godzinach: 23 maj 08:30 - 23 maj 13:30 miejscowości Świdnica ul. Boczna, Bunkrowa 1,  Drzymały 20, 23, Grzybowa, Mieszka I 8, 8A, 10, 10A, 12 do 17B, Piaskowa