Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 26 Kwiecień 2018 Imieniny: Marii i Marcelego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
29.03.2018
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLIX  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 4 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 15.30  w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.

 Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Świdnica:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica - obręb Świdnica.
  6. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
27.03.2018

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Świdnica
z dnia 5.01.2018r.

dzień 30 marca 2018 r .
jest dniem wolnym
od pracy w Urzędzie Gminy Świdnica 
oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych

Gminy Świdnica, w zamian za święto przypadające
w sobotę 6 stycznia 2018r.(art. 130 § 1 i 2 Kp). 

 
26.03.2018
  

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

 Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości skorzystania m.in. z kursów i szkoleń językowych, komputerowych, zawodowych, współfinansowanych ze środków unijnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych chcących podnieść lub pozyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje.

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym na końcu informacji. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.

 

Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod następującym linkiem:

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=254226

 

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

27.03.2018
 
19.03.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że od 19 marca 2018r. do 30 kwietnia 2018r. odbędzie się  rekrutacja dzieci z terenu gminy Świdnica na kolonię letnią do MRZEŻYNA nad Morze Bałtyckie (ośrodek kolonijny ,,BRYZA”).

Kolonia odbędzie się w terminie od 26.07.2018r. do 08.08.2018r. (dwa tygodnie)

Pierwszeństwo w przyjęciu na kolonię mają dzieci z rodzin, które znajdują się pod opieką GOPS-u w Świdnicy. W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszony dodatkowy nabór po 30 kwietnia 2018r.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy socjalni GOPS w Świdnicy pod nr tel. 68 3273230.

 

Anna Mierzwa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Załączniki