Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Czwartek, 26 Kwiecień 2018 Imieniny: Marii i Marcelego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
09.02.2018
  
 
W ramach projektu "Wspieraj Lokalnie" udostępniamy Państwu program do rozliczania PIT za rok 2017.
Program ten umożliwia przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego z terenu Gminy Świdnica. Pragniemy w ten sposób zachęcić Państwa do pozostawienia części podatku dochodowego w swoim regionie, tak aby działające w nim organizacje pożytku publicznego miały możliwość rozwoju i złożenia jeszcze ciekawszej oferty swoich działań na rzecz lokalnego społeczeństwa. Pamiętajmy, że z pozostawionych w gminie Świdnica środków skorzystamy my - mieszkańcy, nasze dzieci i wnuki. Wspierajmy lokalnie!
 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki   www.pitax.pl

 

 
 
11.04.2018
     W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przepinaniu przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej w dniu 12.04.2018 r. (czwartek) wystąpi przerwa w dostawie wody obejmująca ulicę Ogrodową od nr 1 do 20.  Planowana przerwa w dostawie wody od godz. 8.00 do godz. 14.00. Przerwa w dostawie wody nie dotyczy posesji już podłączonych do nowej sieci.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych. 
 
10.04.2018
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję L sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 8.00  w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38. 
 
Proponowany porządek obrad L sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII i XLIX sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 26.03. i 04.04.2018r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    6.1. przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
         w Świdnicy w Przedszkole Publiczne w Świdnicy i utworzenia Zespołu 
         Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy;
    6.2. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018.
7. Zamknięcie obrad.
 
 

Załączniki

23.03.2018
22 marca br. Wójt oraz Skarbnik Gminy Świdnica podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego dwie umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Są to następujące projekty:
 

1.    „Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w gminie Świdnica – etap II”

Całkowita wartość projektu wynosi 8.170.922,00 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania to 3.887.923,06 zł. Planowana inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe. W ramach przeprowadzonej inwestycji nastąpi wyposażenie terenów w infrastrukturę drogową, oświetlenie, odwodnienie, sieci wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz skomunikowanie stref z istniejącym układem dróg dojazdowych. Łącznie zostanie przygotowana ponad 10 ha terenów inwestycyjnych.

 

2.    „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”

Łączna wartość projektu wynosi 7.187.919,30 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania wynosi 3.549.025,98 zł. Zakres projektu obejmuje rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Ecolo Chief w formule wybuduj, oraz wykonanie instalacji o mocy znamionowej 9,54 kW w formule wybuduj, jak również przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj, oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 9,54 kW w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

Tym samym Gmina Świdnica rozpoczyna w tym roku realizację już trzeciego projektu współfinansowanego z unijnych środków.

1 2 3 4 ...5