Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 23 Październik 2018 Imieniny: Teodora i Seweryna
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
12.10.2018
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Świdnica zatwierdzam bez zmian przedstawioną mi propozycję i przyznaję stypendia naukowe na rok szkolny i akademicki 2018/2019 następującym uczniom i studentom. Gratuluję osiągnięć i życzę wielu dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym.  
 
1. Szkoły podstawowe:
Bachman Dominika
Czekaj Maciej
Kołodziej Alicja
Kruszona Zuzanna
Moszonka Amelia
Rożniatowska Oliwia
Rożniatowska Milena
Wiącek Hanna
Wysocki Dominik
Wysoczańska Maria
 
2. Szkoła podstawowa - klasa VII i VIII oraz Gimnazjum:
Gil Hubert
Klocek Kinga
Kostrzewa Maria
Marczenia Szymon
Możdżeń Dominik
Rewiako Martyna
Zarzycki Mateusz
Żarów Klaudia
 
3. Szkoły średnie:
Czaniecka Lilianna
Flejszer Mateusz
Fudali Emilia
Gil Wojciech
Kamińska Karolina
Kuleczka Anita
Muszyńska Wanessa
Opieczonek Natalia
Orzeszko Karolina
Pańtak Wiktoria
Pogoda Maksymilian
Polewka Zofia
Siuda Kamila
Smogór Michał
Szeląg Paulina
Terentowicz Alex
Żukowska Weronika
 
4. Szkoły wyższe:
Bąk Michalina
Howis Joanna
Iwanowski Paweł
Kuczkowska Alicja
Piskorz Aleksander
 
                                                                                         Adam Jaskulski  
                                                                                   Wójt Gminy Świdnica
 
Równocześnie informuję, że uroczyste wręczenie stypendiów naukowych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się 18 października 2018r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej nr 36 - zaproszenia zostaną laureatom wysłane imiennie. 
 
 

 
 
11.10.2018
TAGI:
 Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K złożyło złożyło ofertę realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferta jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.
02.10.2018
1 października 2018 r. Wójt Gminy Świdnica – Adam Jaskulski i Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych – Romuald Malinowski podpisali umowę partnerską na rzecz realizacji projektu ,,Lepsze jutro II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.,  w ramach ZIT Zielona Góra. Projekt jest realizowany od 01.10.2018 do 31.12.2021r.

W ramach porozumienia współpracy na terenie gminy Świdnica zostaną utworzone Punkty Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w miejscowościach: Letnica, Słone, Świdnica, Wilkanowo, Koźla. Osoby bezrobotne oraz tzw. ich otoczenie, będące uczestnikami projektu będą miały możliwość ukończenia kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy kategorii c oraz innych, wynikających z potrzeb  i diagnozy uczestników projektu.

Osoby zainteresowane  uczestnictwem  w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świnicy, ul. Długa 85/1, tel. 68 3273230.
03.10.2018
W dniu 26 września 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Jan Doliński, w imieniu Wójta Gminy Świdnica odebrał nagrodę „Lider Sportowej Polski 2018” oraz nagrodę „Sportowa Gmina”, wyróżnienie przyznawane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, starają się zapewnić swoim mieszkańcom, jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną oraz organizują imprezy nie tylko o charakterze lokalnym, lecz także powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim, a tym samym stają się centrum sportowo-rekreacyjnym w regionie. Z kolei tytuł Lidera Sportowej Polski nasz Wójt otrzymał za konsekwentne zaangażowanie w budowę Sportowej Polski, uzyskując wielokrotnie tytuł „Sportowej Gminy”. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.
04.09.2018
Przypominamy, że osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.
 
Jeśli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu lub zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze stałego rejestru wyborców. To oznacza, że nie będziesz ujęty w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami lub referendum, nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt czasowy
 
Na wniosek do rejestru wpisywane są osoby zamieszkałe na stałe pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy lub innej miejscowości, nie posiadające żadnego zameldowania stałego oraz nigdzie nie zamieszkałe.
W wyniku decyzji o wpisaniu do rejestru osoba jest skreślana z rejestru w miejscu stałego zameldowania i ujmowana w spisie wyborców pod adresem wskazanym we wniosku.
 
    Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) zawiadamiamy o sporządzeniu spisu wyborców  w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
    Spis wyborców jest udostępniany w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, pok. 1 na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.00-15.00; 
 
  
 
02.10.2018
Miło nam poinformować, że zarówno Gmina Świdnica, jak i Wójt naszej gminy uzyskali nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr. Alicji Adamczak za poprawę jakości oraz komfortu życia mieszkańców w gminie Świdnica oraz za inwestycje podnoszące potencjał infrastrukturalny w gminie.
 
                        
1 2 3 4 ...5