Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 19 Czerwiec 2018 Imieniny: Gerwazego i Protazego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
30.05.2018
Gmina Świdnica podpisała w dniu dzisiejszym umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dotacja w wysokości ponad 260 tys. zł i przeznaczona zostanie na rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz budowę zbiornika i pompowni strefowej w Słonym, budowę sieci wodociągowej tranzystowej od projektowanej pompowni strefowej do sieci wodociągowej na terenie Wilkanowa. Ponadto wykonana zostanie przebudowa istniejącej stacji podnoszenia ciśnienia wraz z doborem armatury oraz montażem reduktorów ciśnienia na sieci zewnętrznej i niektórych przyłączach wodociągowych w Wilkanowie. Termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec roku 2018.
 
                                             
29.05.2018
   W trosce o wszystkich odbiorców wody pitnej Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy apeluje o używanie wody z sieci gminnej przede wszystkim do celów domowych i zaniechanie jej poboru do celów gospodarczych, zwłaszcza do podlewania upraw rolniczych i ogrodniczych oraz mycia samochodów i napełniania przydomowych basenów.
Długotrwała susza przy bardzo wysokich temperaturach grozi szybkim wyczerpywaniem zasobów wody w studniach oraz uszkodzeniem pomp, które pracują bez przerw pod pełnym obciążeniem. Dlatego też w godzinach zwiększonego poboru mogą występować znaczne spadki ciśnienia wody w sieci oraz pogorszenie jej jakości.

                   Magdalena Widańska                      
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
 
29.05.2018
 
W sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
 
28.05.2018
Z ogromną radością pragniemy Państwa poinformować, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Świdnica, pan Adam Jaskulski, otrzymał z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., medal za długoletnią służbę nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Gratulujemy odznaczenia!
 
                                                                                                                              Współpracownicy
28.05.2018
W minioną sobotę, 26 maja, reprezentacja naszej gminy udała się do zaprzyjaźnionej gminy Świdnica na Dolnym Śląsku w celu podpisania listu intencyjnego o partnerstwie i współpracy. Podczas uroczystej ceremonii w Krzyżowej (siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego), Wójt Gminy Świdnica (woj. lubuskie) - Adam Jaskulski oraz Wójt Gminy Świdnica (woj. dolnośląskie) – Teresa Mazurek złożyli podpisy pod dokumentem definiującym cele partnerstwa gmin. Nadrzędnym celem tej współpracy będzie wymiana dobrych praktyk i wzajemnych, bogatych doświadczeń we wszystkich dziedzinach działania obu samorządów, w tym w szczególności pomiędzy mieszkańcami we wszystkich grupach wiekowych oraz pomiędzy placówkami edukacyjnymi i instytucjami publicznymi. Współpraca owa ma służyć rozwojowi wielopłaszczyznowych stosunków w dziedzinach społeczno-kulturalnej, sportowej, oświaty, turystyki, ekologii, przedsiębiorczości, ochotniczych straży pożarnych, pogłębiania więzi między władzami i Radami Gmin obu samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców. Obie strony zobowiązały się również do pojęcia starań, w oparciu o zasadę równorzędności i wzajemnych korzyści, aby na bieżąco informować się o działaniach podejmowanych we wszystkich strefach życia lokalnego.
 

Zaprzyjaźniona z nami gmina Świdnica jest również gminą wiejską, zajmuje powierzchnię ponad 20  tys. ha, zamieszkuje ją ponad 16 tys. mieszkańców zamieszkałych w 33 sołectwach. Położona jest dookoła miasta Świdnica, głównie od strony południowej. Duże obszary gminy są położone w parkach krajobrazowych, ale niebagatelną powierzchnię zajmują strefy gospodarcze, dobrze rozwijające się i funkcjonujące, z racji położenia gminy.

 

Decyzja o podjęciu partnerstwa została poprzedzona wieloletnią wymianą korespondencji, która omyłkowo przesyłana była do obu samorządów ze względu na zbieżność nazw. Jak wspominali oboje wójtowie, zdarzały się sytuacje komiczne, ale również niebezpieczne w momencie, gdy do pomyłek dochodziło wśród służb ratowniczych. Mamy nadzieję, że dzięki podjętej w sobotę współpracy uda się również minimalizować takie ryzyka, a oba samorządy i ich mieszkańcy wymiernie skorzystają w wyniku wspólnie podejmowanych działań i wymiany doświadczeń.

1 2 3 4 ...5