Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 24 Styczeń 2018 Imieniny: Felicji i Tymoteusza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
17.01.2018

Informacje w pełnym tekście ogłoszeń konkursowych można znaleźć na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica: http:/bip.swidnica.zgora.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 
17.01.2018
                                          
15.01.2018
   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 26 zagrała wczoraj we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach Polski, nie zabrakło jej również w naszej Świdnicy. Wśród wydarzeń towarzyszących zbiórce pieniędzy na leczenie noworodków tradycyjnie odbył się bieg „Policz się z cukrzycą” oraz licytacja przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców gminy oraz instytucje współpracujące ze świdnickim sztabem WOŚP, z których sprzedaży środki zasiliły konto WOŚP. Wolontariusze i organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali w sumie wczoraj rekordową kwotę 46 331 zł, czego im serdecznie gratulujemy. Swój wkład w licytację miał również Wójt Gminy Świdnica, pan Adam Jaskulski, który ofiarował bon „Godzina w fotelu Wójta” dla osoby, która chciałaby się zmierzyć z obowiązkami Wójta Gminy Świdnica i przez godzinę, a może nawet dłużej, stać się doradcą w podejmowanych decyzjach. Mamy nadzieję, że osoba, do której trafił bon spędzi niezapomniane chwile w Urzędzie Gminy w Świdnicy.
 
                                                      
15.01.2018
W dniu 27 listopada br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne na wdrażanie nowych produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na podstawie w/w umów  BGK  powierzył  Agencji  kapitał w łącznej wysokości 20 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ponad 3,5 mln zł. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o udzielenie Małych Pożyczek w kwocie do 500 tys. zł oraz Dużych Pożyczek o wartości  do 2 mln zł. 

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się nie tylko   do rozwoju lubuskich firm, ale również do utworzenia dodatkowych miejsc pracy. Pożyczki udzielane będą na bardzo korzystnych warunkach, a z preferencji w oprocentowaniu będą mogły skorzystać  przedsiębiorstwa będące w fazie start-up, przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia  innowacyjne w skali  regionu oraz wdrażające technologie informacyjno-komunikacyjne.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego www.lfp.region.zgora.pl funkcjonującego w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który będzie zajmował się udzielaniem oraz obsługą pożyczek.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odbędzie się 5 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Świdnica.

W trakcie spotkania będzie można również uzyskać informacje oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim”.

1 2 3 4 ...5