Aktualności

Zmiany w 500+

  • 17-05-2019
Zmiany w świadczeniu wychowawczym (500+)
Prezydent podpisał rządową nowelizację ustawy dotyczącą świadczenia wychowawczego
500 plus. Nowelizacja zakłada rozszerzenie programu na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody rodziny.
 
Wnioski w oparciu o nowe zasady tj. już bez kryterium dochodowego, będzie można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r., w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019 r.
 
Jeśli wnioskodawca złoży wniosek w okresie lipiec – wrzesień 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast w razie złożenia wniosku po
30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec i sierpień.
 
Ponadto ustawa wprowadza trzymiesięczny termin - liczony od dnia urodzenia dziecka - na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w formie papierowej. Wnioskodawca otrzyma jedynie informację o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.
Wnioski będą dostępne w czerwcu br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1 oraz na stronie internetowej Gminy Świdnica pod adresem: http://www.bip.swidnica.zgora.pl/procedury/5/61/Rodzina_500_Plus/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją