Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 23 Październik 2018 Imieniny: Teodora i Seweryna
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 

.

25.02.2016

Urząd Gminy, ul Długa 38 
66-008 Świdnica

e-mail: urzadsw@swidnica.zgora.pl 

 

Formularz kontaktowy

 

tel.: +48 68 327-32-14   


 fax: +48 68 327-31-27 

  

Urząd czynny w godz.: 
pn. 8:00-16:00 
wt.- pt. 7:00-15:00
 

Nr konta bankowego:

PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze

93 1020 5402 0000 0902 0027 6626

 

 

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr tel.

Adres e-mail

Wójt

Adam Jaskulski 

wew. 121

wojt@swidnica.zgora.pl

Z-ca Wójta

Arisa Jaz

wew. 128

a.jaz@swidnica.zgora.pl

Sekretarz Gminy

Beata Łuckiewicz-Kropska

wew. 123

sekretarz@swidnica.zgora.pl

Skarbnik Gminy

Katarzyna Wybranowska

wew. 134

skarbnik@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 

Referat Ogólny

Kierownik Referatu Ogólnego

Anna Kościukiewicz

wew. 121

a.kosciukiewicz@swidnica.zgora.pl

Sekretariat podinspektor ds. administracyjno - biurowych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Anna Równicka

wew. 141

urzadsw@swidnica.zgora.pl

Główny specjalista ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej

Anita Nowak

wew. 135

a.nowak@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. obsługi statutowych organów gminy

Agata Pańtak

wew. 136

a.pantak@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej

Maja Kostrzewa

wew. 144

m.kostrzewa@swidnica.zgora.pl

  Katarzyna Misztak
wew. 144 k.misztak@swidnica.zgora.pl
Inspektor ds. oświaty
Dorota Sapa wew. 151 d.sapa@swidnica.zgora.pl
Inspektor Ochrony Danych   Krzysztof Noga   wew. 137   k.noga@swidnica.zgora.pl
Informatyk Robert F idos wew. 137 r.fidos@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. obrony cywilnej zarządzania kryzysowego i obronności

Jerzy Rzeźnik

wew. 133

oc@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 

Referat Finansowy                                             Podatki tel. 882 133 326

Kierownik Referatu Finansowego.

Małgorzata Kaczmarek

wew. 130

 

Inspektor ds. wymiaru podatku od osób prawnych, egzekucji i obsługi kasy

Danuta Szymańska

wew. 124

d.szymanska@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. podatku od środków transportowych oraz pozostałych należności budżetowych

Lidia Madej

wew. 127

l.madej@swidnica.zgora.pl

Główny specjalista ds. podatków

Genowefa Kisiel

wew. 127

g.kisiel@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. wymiaru podatku od osób fizycznych i pomocy publicznej

Małgorzata Wróblewska

wew. 127

m.wroblewska@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Elżbieta Słowik

wew. 127

e.slowik@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Małuszyńska

wew. 130

a.maluszynska@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. budżetu

Edyta Jarosiewicz

wew. 134

e.jarosiewicz@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. płac i rozliczeń podatku VAT      

 

 

 

 

Referat Gospodarki i Rozwoju

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju

Katarzyna Krynicka

wew. 132

k.krynicka@swidnica.zgora.pl

Zastępca Kierownika Inspektor ds. ochrony środowiska, podziału nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków

Paweł Rawdanis

wew. 126

p.rawdanis@swidnica.zgora.pl

Główny specjalista ds. budownictwa i nadzoru nad drogami

Arkadiusz Korotczuk

wew. 131

a.korotczuk@swidnica.zgora.pl 

Inspektor d/s budownictwa

Joanna Domańska

wew. 140

j.domanska@swidnica.zgora.pl

Inspektor d/s planowania przestrzennego 

Maria Wojciechowska - Czerpińska 

wew. 145

m.wojciechowska@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. środków pomocowych

Agnieszka Mrozik

wew. 131

a.mrozik@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Ireneusz Nowak

wew. 143

oc@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 

STRAŻ GMINNA

ul. Długa 85


 606183360

sg@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 
 

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica

Dyrektor GOK

Paulina Szewczyk

68 327 33 22

dyrektor@gokswidnica.pl

 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 85, 66-008 Świdnica

Kierownik GOPS

Anna Mierzwa

68 327 33 64

gops@swidnica.zgora.pl 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Alicja Łotocka-Czapla

68 327 32 30   

a.czapla@swidnica.zgora.pl

Główna księgowa

Lidia Flejszer

                  

l.flejszer@swidnica.zgora.pl

Aspirant pracy socjalnej

Agnieszka Wicher

 

a.wicher@swidnica.zgora.pl

Specjalista pracy socjalnej

Ilona Felsman

 

 

Pracownik socjalny

Agnieszka Skorek

 

 

Pracownik socjalny

Renata Getinger

 

 

Pracownik socjalny

 

 

 

 
 

 

Zakład Usług Komunalnych

ul. Długa 25, 66-008 Świdnica    tel. 68 327 37 18,  68 327 37 04

Kierownik ZUK

Magdalena Widańska

 

 zuk@swidnica.zgora.pl

Dział Finansowy

Główna księgowa

Emilia Szczerba

wew. 33

 e.szczerba@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. księgowości należności budżetowych

Ewa Turuto

wew. 32

  e.turuto@swidnica.zgora.pl

Podinspektor ds. rozliczeń za wodę i ścieki, Sekretariat

Małgorzata Piszczyńska-Kudła

wew. 30

 m.piszczynska@swidnica.zgora.pl

Podinspektor Kasjer

Dorota Szober

wew. 36

 d.szober@swidnica.zgora.pl

Dział Gospodarki

Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji

Mateusz Brodzik

wew. 30

 m.brodzik@swidnica.zgora.pl

Inspektor ds. gospodarki komunalnej

Edward Szober

wew. 34

 e.szober@swidnica.zgora.pl

Specjalista ds. budownictwa, dróg oraz utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Bogdan Ziemiański

wew. 37

b.ziemianski@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 

Dział Gospodarki Odpadów Komunalnych

Inspektor ds. odpadów komunalnych

Małgorzata Pieczarka

wew. 32

 

Inspektor ds. gospodarowania odpadami (na zastępstwo)

Elżbieta Banicka

wew. 32

 e.banicka@swidnica.zgora.pl

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Dorota Schmidt

wew. 35

 d.schmidt@swidnica.zgora.pl

Pomoc administracyjna

Barbara Warzecha

wew. 33

 d.schmidt@swidnica.zgora.pl

Dział Techniczny

Starszy Mistrz ds. wodociągów i kanalizacji

Czesław Tomasik

695 933 071

 605 933 071

Oczyszczalnia ścieków w Świdnicy

68 327 35 74

 

Oczyszczalnia ścieków w Drzonowie

68 321 57 15

 

 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 

ul. Ogrodowa 36A, 66-008 Świdnica

 Dyrektor GOSiR

 Jan Doliński

  882135626

  j.dolinski@swidnica.zgora.pl

   Sekretariat   Daria Strzelec   68 3273365    gosir@swidnica.zgora.pl

 

 

 

 

 

 

czytaj dalej »