Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 21 Kwiecień 2018 Imieniny: Feliksa i Anzelma
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
20.04.2018
    W związku z pojawieniem się bakterii coli na ujęciu wody w Drzonowie, z którego dostarczana jest woda do miejscowości DRZONÓW, BUCHAŁÓW, RADOMIA, ORZEWO, prosimy o jej nie spożywanie. Jednocześnie informujemy, że w związku z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody jej spożycie może się wiązać z zagrożeniami zdrowotnymi.
   W dniu dzisiejszym, tj. 20.04.2018r., około godziny 16.00, zostało zachlorowane ujęcie wody w Drzonowie i sieć wodociągowa dostarczająca wodę do odbiorców w/w miejscowości.
Ponadto zakupiono zapas wody butelkowanej, która w razie potrzeby dostępna jest dla mieszkańców u sołtysów.
 
  Dalsze informacje, o stanie jakości wody, przekazywane będą do mieszkańców za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy, Sołtysa, oraz poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych
 
 
Zakład Usług Komunalnych
 
19.04.2018
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LI sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 13.04.2018r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. uchylenia załącznika graficznego do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Świdnica– obręb Świdnica;
6.2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi 
      Słone;
6.3. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Zielonogórskiego;
6.4. zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Zielonogórskiego;
6.5. podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
6.6. zniesienia statusu pomnika przyrody;
6.7. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
7. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
 
 
 

Załączniki

17.04.2018
Koło PZW nr 27 w Zielonej Górze złożyło ofertę realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferta jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.
11.04.2018
Tradycyjnie w kwietniu zapraszamy na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Świdnica 2018. W tym roku podczas turnieju odbędą się Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego PTT Seniorów. Taneczne wydarzenie sezonu odbędzie się 22 kwietnia 2018 r. w hali sportowej „Świdniczanka” w Świdnicy. Bloki taneczne rozpoczną się o godz. 10:00, 13:00 i 17:00. Zapraszamy! Wejściówki dla publiczności do nabycia na godzinę przed każdym blokiem, koszt - 15,00 zł.

Pary taneczne, które są zainteresowane udziałem w turnieju odsyłamy do bazy danych Polskiego Towarzystwa Tanecznego -> www.taniec.pl
 
 
                                        
11.04.2018
W imieniu Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy serdecznie zapraszamy 21 kwietnia na Dzień Kultury Średniowiecznej. Więcej informacji znajdziecie Państwo na plakacie poniżej.
 
                                            
09.04.2018
 
 UWAGA MIESZKAŃCY!!!

 Zakład Usług Komunalnych informuje, iż każdego roku usuwane są dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej oraz awarii przepompowni, które powstają z bezpośredniej winy mieszkańców naszej gminy. Powstają one wskutek wrzucania do kanalizacji zarówno substancji, jak i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć.

Do urządzeń sanitarnych nie wolno wrzucać:

-  artykułów higienicznych (waty, pieluch, podpasek, chusteczek nawilżających);

- patyczków do czyszczenia uszu i wacików;

- resztek pożywienia;

-olejów jadalnych;

- resztek materiałów, sznurków, szmat,  tzw. „mopów” itp.

- popiołu.

 

Ze względu na gwałtowny wzrost awarii, spowodowany nieprzestrzeganiem powyższych zasad, rozważa się znaczące podwyżki opłat za odprowadzanie ścieków. Jeśli nasz apel nie przyniesie skutku, w postaci znaczącego zmniejszenia ilości awarii, podwyżki opłat będą konieczne i dotkną solidarnie wszystkich mieszkańców gminy.

 

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy

 Poniżej galeria obrazująca część awarii

1 2 3 4 ...5