Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 13 Luty 2016 Imieniny: Grzegorza i Katarzyny
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
10.02.2016

 Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. które odbędą się 17 lutego 2016r. w godzinach 9:00 - 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Świdnica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.

09.02.2016
05.02.2016
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 1515 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2016r. (piątek) o godz. 7.30  w Urzędzie Gminy Świdnica (sala nr2) przy ul. Długiej Nr 38. 
 
Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego (PTZ' 2017)
6.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

             Eliasz Madej 

Załączniki

04.02.2016
Gmina Świdnica już szósty rok realizuje Program lakowania zębów u dzieci i młodzieży, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców.  

Lakowanie zębów jest zabiegiem profilaktycznym polegającym na wypełnianiu bruzd zębów lakiem szczelinowym. Nie mylmy z lakierowaniem i lapisowaniem, gdzie lakierowanie zębów to zabieg polegający na pokryciu zębów cienką warstwą preparatu zawierającą związek fluoru w celu ich wzmocnienia, natomiast lapisowanie – to zabieg impregnacji tkanki próchniczej za pomocą azotanu srebra.

Serdecznie zapraszam rodziców lub opiekunów dzieci zameldowanych na stałe w gminie Świdnica, które mają ukończone 7 lat do udziału w programie (do 18r. życia), który w całości jest finansowany z budżetu Gminy Świdnica. Osoby zainteresowane prosi się o kontakt telefoniczny (nr tel. 605548811)  lub osobisty (Hala sportowa ,,Świdniczanka”  w Świdnicy) z lekarzem stomatologiem – Panią Beatą Wojtków w kwestii ustalenia terminu lakowania zębów w ramach programu.

 

Adam Jaskulski

       Wójt Gminy Świdnica

29.01.2016

   Od poniedziałku - 1 lutego do 2 marca br. można składać wnioski w ramach III edycji projektu „Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”. Małe lubuskie organizacje i grupy mieszkańców mogą uzyskać na swoje działania nawet do 5.000 zł. Celem projektów ma być przede wszystkim aktywizowanie lokalnych społeczności i inicjowanie współpracy mieszkańców, którzy chcą działać wspólnie na rzecz swojej społeczności lub młodych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać i potrzebują wsparcia na starcie.

Szczegóły dot. zasad składania wniosków dostępne w REGULAMINIE

Załączniki

1 2 3 4 ...5