Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Niedziela, 5 Lipiec 2015 Imieniny: Karoliny i Antoniego
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
01.07.2015

Załączniki

25.06.2015
Najnowszy, 88. numer Wójtowych Informacji można przeczytać i pobrać tutaj.
30.06.2015
30.06.2015
   W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Świdnica, Zakład Usług Komunalnych zawiadamia, że w dniu 30.06 br., na ulicach: Ogrodowa, Mieszka I, Drzymały, Piaskowa, Miła, Boczna, Grzybowa, Kościuszki, Cisowa, Dębowa, Świerkowa, Cicha, Kosynierów, Łąkowa, Bunkrowa, Lipowa i Sosnowa do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
25.06.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica z w o ł u j ę  IX  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy Świdnica:
 
Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 27.05.2015r.
Wolne wnioski i informacje.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej we wsi Słone,
2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica,
3) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2015,
4) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
5) ustalenia miesięcznej stawki czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie gminy Świdnica,
6) opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Świdnica,
7) przystąpienia do partnerstwa Gminy Świdnica z Powiatem Zielonogórskim w realizacji projektu pod nazwą „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”,
8) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
9) określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny,
10) zmian do budżetu gminy Świdnica na rok 2015,
 Zamknięcie obrad.
 
                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Eliasz Madej 
 

Załączniki

24.06.2015
Tomasz Cygański, prezes i trener Szkolnego Klubu Szermierczego Flesz Świdnica otrzymał wyróżnienie specjalne w kategorii osób fizycznych w konkursie Olimp Lubuski 2014. Konkurs organizuje Sejmik Województwa Lubuskiego. Tomasz Cygański pełni funkcję prezesa Flesza od 2007 roku, a trenerem świdnickich szermierzy jest od roku 2000.
czytaj dalej »
1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
2 397 917 gości
Na stronie znajduje się
6 gości