Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 28 Styczeń 2015 Imieniny: Walerego i Radomira
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
27.01.2015

zmienia się pierwotny termin sesji Rady Gminy z 28 stycznia 2015r.(środa) na dzień 29 stycznia 2015r. (czwartek) godzina 8:00
27.01.2015
W związku z awarią sieci wodociągowej u zbiegu ulic Bunkrowej i Mieszka I w dniu dzisiejszym, tj. 27.01.br. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godz. 8:00-14:00. Ulice objęte awarią: Bunkrowa, Mieszka I, Drzymały, Dębowa, Piaskowa i przyległe oraz część ulicy Długiej.

 

 
27.01.2015
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych. Do podziału jest 300 tys. zł. Pieniądze mają pomóc wypromować działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które zwiększają atrakcyjność regionu.
 
Więcej o konkursie pod linkiem:
26.01.2015
Turniej siatkówki o Puchar Wójta Gminy Świdnica odbędzie się 31 stycznia 2015 r. w hali sportowej Świdniczanka. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy! Szczegóły na dołączonym plakacie.
23.01.2015
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję IV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 29 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 8ºº w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 

Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy Świdnica:

 

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2014r.

4.  Wolne wnioski i informacje.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków na okres od 01 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r.

       a) ZUK Świdnica,

       b) ZWiK Zielona Góra.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.

b) nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica,

c) nadania nazw ulicom w miejscowości Słone, gmina Świdnica,

8. Zamknięcie obrad.

 

                                 Przewodniczący Rady Gminy

      Eliasz Madej 

 

Załączniki

23.01.2015
 WÓJT GMINY ŚWIDNICA zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Radomia.

 

Na podstawie § 5 załącznika nr 11 Uchwały Nr IV/31/2004 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Świdnica zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców Radomi.

Zebranie odbędzie się w sali wiejskiej, dnia 27 stycznia 2015r. (wtorek) o godz. 17.45 – I termin, godz. 18.00 – II termin.

 

 

Porządek  zebrania:

1.    Wybór sołtysa.                                                    

2.    Wybór rady sołeckiej.                           

 

         Wójt

  /-/ Adam Jaskulski

1 2 3 4 ...5
Odwiedziło nas
2 004 582 gości
Na stronie znajduje się
12 gości