Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Piątek, 24 Marzec 2017 Imieniny: Marka i Gabriela
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
17.03.2017
    Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.03.2017r. siedziba Zakładu Usług Komunalnych zostaje zmieniona. Od najbliższego poniedziałku cały Zakład przeniesiony zostaje do pomieszczeń po Zespole Placówek Oświatowych przy ulicy Długiej 25 (wejście od podwórka). Dotyczy to także kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Godziny pracy Zakładu pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.       
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy
 
21.03.2017
W dniu 15 marca 2017r., w siedzibie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, odbył się wernisaż wystawy Henryka Krakowiaka oraz jego podopiecznych z grup malarskiej i ceramicznej, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Ku ogromnemu zadowoleniu autorów i organizatorów wystawy, na wernisaż przybyło wielu znamienitych gości, z Wicestarostą Zielonogórskim Waldemarem Kotlarskim, dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszkiem Kanią oraz dwójką naszych Honorowych Obywateli (Marią Serafin oraz Włodzimierzem Kwaśniewiczem) na czele. W roli gospodarzy wystąpili Dorota Mundry - Kierownik Działu Komunikacji i PR PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, Marek Dobryniewski - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, Adam Jaskulski Wójt gminy Świdnica, jak również Mistrz we własnej osobie - Henryk Krakowiak. Zaprezentowane w trakcie wernisażu prace cieszyły się bardzo ciepłym przyjęciem ze strony zwiedzających wystawę, jak również uznaniem dla wysokiego poziomu artystycznego wszystkich prac. Wystawa odbyła się w ramach cyklu „Mistrz i uczeń” i dostępna będzie dla zwiedzających do 11 kwietnia br.
 

Krótka relacja z wystawy dostępna jest również na stronie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

21.03.2017
Działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, amatorska grupa teatralna "A czemu nie" została wyróżniona podczas Ponoworocznych Konfrontacji Teatralnych, które odbywały się w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. W konfrontacjach brało udział 17 grup teatralnych oraz trzech solistów. Występ świdnickich aktorów nagrodzony został gromkimi brawami oraz owacją na stojąco, zaś rada artystyczna przyznała grupie teatralnej „A czemu nie” wyróżnienie. Przegląd miał zasięg wojewódzki, lecz prezentowały się w nim także grupy spoza woj. lubuskiego m. in. z Bielska Białej czy Siedlca. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru aktorzy z "A czemu nie" wystawią wyróżniony spektakl również w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, w dniu 27 marca o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy!!!

 

                                   

 

                                           

 

 

09.03.2017

Firma A.S.A., zobowiązana w wyniku przetargu do wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica, z końcem stycznia zrezygnowała z usług swojego dotychczasowego podwykonawcy (USKOM), zobowiązując się do wykonywania działań objętych umową we własnym zakresie.

 

Niestety, nastąpiło ogromne pogorszenie jakości świadczonych usług: odpady odbierane są z opóźnieniem, a nawet są posesje zupełnie pomijane.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina podjęła przewidziane tą umową działania nakładając na firmę kary umowne sięgające około 100 000 zł.

Zdaję sobie sprawę, że skończy się to sporami sądowymi i pieniądze te nie będą łatwe „do wydarcia”.

Ponadto informuję, że w przypadku kolejnych istotnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług zamierzam zerwać umowę z firmą A.S.A.

Jednocześnie bardzo proszę zdenerwowanych mieszkańców o zrozumienie, cierpliwość, ale także o nieubliżanie pracownikom naszego Zakładu Usług Komunalnych, którzy przecież nie są winni za taki stan rzeczy.

 

                                                                                                                                             Adam Jaskulski

Załączniki

15.03.2017
 
   Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Świdnicy w dniu 16.03.2017r. (czwartek) mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody oraz przerwy w jej dostawie w miejscowości Świdnica. Planowane utrudnienia mogą wystąpić w godzinach 9.00 – 13.00.
 

Za utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych 
14.03.2017
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXIV sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 20 marca 2017r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w  Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.

Proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Świdnica:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 17.02.2017r.
  4. Wolne wnioski i informacje.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Letnica, gmina Świdnica;

6.2. nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świdnica nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkanowo, gmina Świdnica;

6.3. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;

6.4. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

6.5. uchylenia uchwały nr III/25/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999 r.  w sprawie nadania regulaminu straży gminnej;

6.6. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków  w gminie Świdnica;6.7. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;

6.8. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej

 
1 2 3 4 ...5